โครงการบริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนวัดบางขันเเตก วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมจัด โครงการบริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนวัดบางขันเเตก จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนันท์รัฐ เปลาเล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เเละ อาจารย์ อุดม สมบูรณ์ผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขึ้นกล่าวเปิดงานเเละต้อนรับชาวบ้านชุมชนบางขันเเตก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความบันเทิงเเละความสนุกสนานเป็นอย่างมาก..