โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี CPD หัวข้อ : หลักการเเละมาตรฐานการเงินของ SMEs / งบกระเเสการเงินของ SMEs / การบัญชีต้นทุนเเละการควบคุมสินค้าคงเหลือ วันที่ 19 - 20 ธ.ค. 58 เเละ 16 ก.ค. 59

เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 -20 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดอบรม หลักสูตรสำหรับวิชาชีพบัญชี CPD ในหัวข้อ "มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ SMEs" เเละ     "งบกระเเสเงินสดของ SMEs : หลักการเเละมาตรฐานการบัญชี "ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ   ประโมทะกะ ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 17.30 น. 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม  เเละผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว..